logo CV Relevant
CV Relevant at LinkedIn
cs en

Desatero CV Relevant


  • Přidanou hodnotu tvoříme díky backgroundu a senioritě našich konzultantů, kteří pracovali řadu let v odborných a manažerských pozicích (Banking, IT a TELCO). Klíčová slova v popisech pozic pro ně nejsou prázdnými pojmy.

  • Naše klienty nezahrnujeme sadou životopisů, ale prezentujeme ty nejvhodnější kandidáty, relevantní k obsazované pozici.

  • Chceme budovat dlouhodobé vztahy s našimi klienty.

  • Důvěrnost informací o klientech i kandidátech je nezbytným předpokladem naší profesionální práce.

  • Zajímá nás spokojenost klienta i kandidáta i po úspěšném obsazení pozice a další profesní růst kandidáta, protože ten je předpokladem k efektivní dlouhodobé spolupráci mezi klientem a kandidátem.

  • Klademe důraz na porozumění odborných parametrů pozice, ale i požadavků na soft skills kandidátů, jejich relevanci vzhledem k firemní kultuře, začlenění do týmu apod.

  • Jsme si vědomi toho, že každý mandát k obsazení pozice je jedinečný.

  • Pravdivé a férové jednání vůči klientům i kandidátům je samozřejmostí.

  • Naše společnost vznikla v době, kdy řada podobných společností svoji činnost ukončila; to charakterizuje náš přístup a odvahu – „začínáme tam, kde to ostatní vzdávají“.

  • Naším cílem je vybudovat respektovanou konzultační a personální společnost, která bude synonymem profesionality, lidského přístupu, pochopení požadavků klienta a schopnosti přiřadit relevantního kandidáta na relevantní pracovní místo u klienta.