logo CV Relevant
CV Relevant at LinkedIn
cs en

Personální poradenství

Executive Search

V této oblasti využíváme zejména seniority našich konzultantů, jejich osobních kontaktů, které nepřetržitě udržujeme a rozvíjíme.
Díky výborným komunikačním dovednostem tuto síť rozšiřujeme a získáváme tak další a další doporučení a kontakty.
Velký důraz klademe na zadání pozice ze strany klienta, na přesné uchopení jeho požadavků a představ, týkajících se vhodného kandidáta a porozumění firemní kultuře klienta.
Cílem je dlouhodobá spokojenost klienta s přijatým kandidátem a perspektiva profesního růstu pro kandidáta. Metodou Executive Search hledáme jak manažery tak specialisty.

Personální poradenství

Samozřejmou součástí výše uvedených služeb je personální poradenství. Je zaměřeno směrem ke klientům i kandidátům.
Klientům často pomáháme specifikovat mandát na pozici, znění inzerátu, diskutujeme o platovém rozpětí v relevanci s trhem práce a detailně se účastníme posuzování jednotlivých kandidátů, které na přání klienta doplňujeme referencemi.
S kandidáty diskutujeme jejich profesní zaměření (nejen krátkodobé, ale i profesní výhled), konzultujeme s nimi formu jejich CV; zajímá nás, jak proběhlo jejich zapracování na nové pozici.

Personální audit

Součástí naší nabídky je zpracování personálního auditu. V závěrečné zprávě se zaměřujeme na zodpovězení těchto otázek:

  • Kolik manažerů / specialistů je třeba mít ve firmě, aby zastali současný objem práce (s výhledem na očekávaný vývoj firmy)
  • Kdo z manažerů / specialistů je nejvhodnější pro danou pracovní pozici
  • Jak je stanoven personální systém firmy (odměňování, bonusy, motivační složky, motivace, profesní a osobnostní rozvoj, apod.)

Recruitment

Standardně využíváme inzertní metody (pracovní weby), po dohodě s klientem jsme připraveni také zajistit tištěnou inzerci. V případě úzce specializovaných pozic, s jejichž obsazením se na nás klienti často obracejí, se ukazuje, že je účinnější také pro tyto pozice využívat zkušenosti z přímého vyhledávání.
Klientovi prezentujeme jen relevantní životopisy kandidátů, nezahlcujeme ho profily, které požadavkům na úspěšné obsazení pozice neodpovídají. Všechny kandidáty důsledně informujeme o průběhu a výsledku výběrového řízení.

IT Contracting

Stále žádanější jsou služby snižující náklady na realizaci IT projektů.
Odpovědí na poptávku po ad-hoc řešeních, kdy se nevyplácí nábor nových zaměstnanců, je právě služba IT Contracting.
V této oblasti udržujeme kontakty nejen se zaměstnanci, kteří aktuálně hledají nové
(i krátkodobé) pracovní příležitosti, ale také s kontraktory, které dynamicky přidělujeme na bázi OSVČ ke vznikajícím projektům našich klientů.