logo CV Relevant
CV Relevant at LinkedIn
cs en

Psychodiagnostika


Psychodiagnostika

Rozšiřujeme nabídku našich služeb o psychodiagnostiku kandidátů na obsazované pracovní pozice, případně psychodiagnostiku stávajících zaměstnanců.

Individuální psychologická diagnostika v našem provedení je odborným, psychologem prováděným zhodnocením osobnosti a potenciálu jednotlivce, popř. posouzením pracovní způsobilosti ve vztahu ke konkrétní pozici.

Používány jsou standardizované licencované psychologické testy opatřené normami pro srovnání s vybranou populací, které jsou vydávány odbornými psychologickými institucemi.

Psychologická diagnostika slouží zejména:

 • k posouzení výkonového potenciálu

 • k posouzení osobnostního potenciálu

 • k identifikaci silných a slabých stránek jednotlivce

 • k popisu individuální osobnostní orientace a struktury osobnosti

Na základě požadavků zadavatele je možné popsat i řadu dalších specifických předpokladů pro výkon konkrétní pozice (např. osobní integrita, orientace na výsledky, schopnost prosazovat změny, komunikační dovednosti, atd.).

Zpracování psychologické diagnostiky zahrnuje:

 • realizaci

 • grafické a písemné zpracování výsledků

 • psanou zprávu zadavateli včetně doporučení

 • ústní zpětnou vazbu diagnostikovanému

Závěrečná zpráva klientovi obsahuje:

 • informace o sledovaných osobnostních charakteristikách

 • identifikaci silných a slabých stránek

 • doporučení zadavateli (firemnímu klientovi)