logo CV Relevant
CV Relevant at LinkedIn
cs en

Manažerské poradenství


Na základě potřeb našich klientů rozšiřujeme portfolio služeb o sekci Manažerské poradenství. V této oblasti se zaměřujeme na strategické řízení a procesní analýzy.

Klientům tak nabízíme:

  • Možnost zpracování dlouhodobé strategie společnosti, jež zahrnuje definování strategických cílů a cestu pro jejich dosažení.

  • Pohled na aktuální situaci v jejich společnosti formou procesní analýzy, včetně identifikace oblastí s potenciálem pro zlepšení a návrhem řešení.

  • Určení priorit řešení v souladu se strategickými cíly společnosti a návrh časového harmonogramu implementace závěrů procesní analýzy.

  • Podporu formou konzultací v průběhu implementace.

Naší přidanou hodnotou v této oblasti jsou především schopnosti našich konzultantů, kteří vhodně propojují své praktické zkušenosti z jednotlivých oblastí s mezinárodně uznávanými standardy jako např. ITIL, PRINCE 2, Six Sigma.